Rehapron s.r.o.

Lenka Holubová

Absolventka Střední zdravotnické školy Ostrava – Vítkovice, obor rehabilitační pracovník

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

Odborný fyzioterapeut – Specializovaná způsobilost v oboru Aplikovaná fyzioterapie

 

Praxe:

Léčebná rehabilitace Studénka – Bc. Hana Burdová

Bílovecká nemocnice, a.s.

 

Kurzy:

2021       Kardioplícní rehabilitace

2020      Viscerosomatické vztahy  a jejich využití v klinické praxi – PhDr. Petr Bitnar

2019       Neinvazivní radiofrekvenční lifting a lipolýza

2019       SM system u skolióz

2019       Dornova metoda

2018       Pánevní dno

2018       Mc Kenzie  bederní páteř

2017       SM system A+B, C+D

2016      PNF

2016      Dysfunkce pánevního dna a inkontinence

2014      Aplikace metody Roswithy Brunkow

2014      Bazální stimulace

2012      Senzomotorická stimulace I, II

2011      Terapie poruch dýchání

2003     Měkké a mobilizační techniky

Taping a cvičení sensomotoriky

Problematika imobility

SM systém