Rehapron s.r.o.

Zdeňka Pavlištíková, Dis.

Absolventka Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci

Absolventka Vyšší zdravotnické školy v Ostravě, obor Diplomovaný ergoterapeut

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru ergoterapeut

 

Praxe:

Bílovecká nemocnice a.s. , rehabilitační oddělení, ergoterapeut

 

Kurzy:

2020       Viscerosomatické vztahy  a jejich využití v klinické praxi – PhDr. Petr Bitnar

2019       Neinvazivní radiofrekvenční lifting a lipolýza

2019       SM system u skolióz

2019       Dornova metoda

2017       SM system A+B, C+D

2015      Bazální stimulace

2012      Ergoterapie u pacientů se specifickými potřebami

2010      Synergické reflexní terapie

2003     Diagnostika a terapie funkčních poruch

SM system