Rehapron s.r.o.

Pro sportovce

 

Na základě komplexního vyšetření zjistíme funkční stav pohybového aparátu. Pomůžeme jak v prevenci jeho poruch, tak při léčbě akutních bolestivých stavů i chronických poruch pohybového systému, které vlivem sportovního zatížení vznikají.

Poskytneme vám také informace pro výběr specifických kompenzačních cvičení a pomůcek k provozovanému sportu, případně vybrat optimální rekreační sport pro nesportující.

Náplní naší činnosti v péči o sportovce jsou:

  • Preventivní péče o pohybový aparát – korekce dysbalancí ze sportovního zatížení, prevence jednostranného sportovního přetížení, kompenzační cvičení
  • Zlepšení koordinace pohybu – relaxační, protahovací, kompenzační, balanční, plyometrická, postřehová cvičení
  • Diagnostika a efektivní řešení úrazových stavů
  • Diagnostika a terapie chronických poruch pohybového aparátu vzniklých vlivem sportovní zátěže
  • Kinesiotaping
  • Terapie ultrazvukem, elektroterapie, TR-therapy, hydroterapie.