Rehapron s.r.o.

Ergoterapie

 

Ergoterapie je rehabilitační obor, který usiluje o zachování, zlepšování a využívání schopností jedince s určitým vrozeným nebo získaným postižením (tělesným, duševním, aj.) s cílem dosáhnout nejvyšší možné úrovně soběstačnosti v osobním, společenském i pracovním životě a zvýšení jeho nezávislosti. Snaží se o to prostřednictvím nácviku běžných denních činností (oblékání, sebesycení, osobní hygiena…), tréninkem kognitivních funkcí nebo výběrem vhodných kompenzačních pomůcek.

Ambulantní ergoterapie se zaměřuje především na rehabilitaci ruky, využitím mobilizací, měkkých technik, léčebné tělesné výchovy, ale i různých pracovních činností a technik, cílených konkrétně na pacientův stav, jeho zájmy, schopnosti a věk. Usiluje o zlepšení úchopové funkce ruky, a znovunavrácení úchopových schopností. Nejčastěji řeší stavy po úrazech, narušení šlach, řezných ranách, operacích karpálního tunelu, oštěpařský a tenisový loket, ošetření drobných kloubů při revmatických onemocněních nebo stavy po cévních mozkových příhodách.

Podstatnou součástí ergoterapie je také poradenství v oblasti kompenzačních (invalidních vozíků, chodítek, vybavení koupelny, toalety…) a technických pomůcek a pomoc při jejich výběru a použití.

Ergoterapeut také navrhuje úpravy a optimalizaci pracovního a domácího prostředí podle potřeb klienta s přihlédnutím k jeho potřebám, zájmům, schopnostem a věku.